Haarsma staat voor kwaliteit

Haarsma Groep, uw partner in grond-, weg-, water- en betonbouw. De Haarsma Groep heeft ruime ervaring en expertise op heel veel bouwterreinen. Vanuit Friesland realiseren we zeer uiteenlopende bouwprojecten in de noordelijke provincies, Friesland, Noord-Holland, Groningen en Drenthe. Zo verzorgen wij de complete uitvoering in grond-, weg-, water- en betonbouw.

Actuele projecten

Haarsma Groep in beeld

Bedrijfsfilmpje Haarsma Groep

bekijk project
Maaien en hekkelen gemeente Sûdwest Fryslan en Franekeradeel

Maaien en hekkelen

bekijk project
Uitbreiding Spaansen Harlingen

Uitbreiding terrein

bekijk project
Aanpassen verkeersbrug Meckama en 3 fietsbruggen te Kollum

Vernieuwen bruggen

bekijk project
Raamcontract CivielTecnisch Onderhoud (CTO) Wetterskip Fryslân

CTO WS Fryslân

bekijk project
Herinrichting Gravinneloane te Garyp

Herinrichting Gravinneloane te Garyp

bekijk project
WRM Kreeklanden II te Wognum

Woonrijpmaken Kreeklanden II Wognum

bekijk project
Vervangen riolering Wind-, en Watermolen te Hoorn

Vervanging riolering Wind-, en watermolen te Hoorn

bekijk project