Certificaten

 

De Haarsma Groep is o.a. in het bezit van de volgende certificaten:

– FSC®-certificaat

– CO2-bewust certificaat niveau 3
CO2 certificaat Niveau 3 01022018 – geldig tot 15-6-2018

– BRL2506

– VCA**

– ISO 9001-2008

 

De CO2 prestatieladder:

 

De Haarsma groep neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De punten People, Planet en Profit zijn verankerd in onze kernwaarden en maken structureel deel uit van onze lange termijn strategie.

Mede gelet op de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de wensen van veel van onze opdrachtgevers is besloten oms te laten certificeren volgens de CO2-prestatieladder.

Hiertoe heeft de Haarsma Groep in 2014 eerst prestatieladder niveau 3 certificaat gehaald en is in juli 2015 voor niveau 5 gecertificeerd.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Deelname aan initiatief CO2 reductie – maart 2018

Energiebeoordeling 2017 – februari 2018

Communicatieplan CO2 reductie – februari 2018

Footprint analyse 2018

CO2 emissie inventarisatie 1ste halfjaar 2017

CO2 emissie inventarisatie 2e halfjaar 2017D

Deelname aan initiatief CO2 reductie 

 

CO2-footprint analyse 2016 DEF

Energiebeoordeling 2016 – september 2017

Communicatieplan CO2 reductie 09-2017

 

Publicatie 1e halfjaar 2015

CO2-footprint 2015nwe conversiefactoren

CO2 reductieplan_nwe conversiefactoren

haarsmagroep.nl/…/CO2-footprint-2014_def.pdf

co2-reductieplan_nwe-conversiefactoren

co2-footprint-2015nwe-conversiefactoren

ketenanalyse-scope-3-emissie_zandopbrengen-garyp

publicatie-1e-halfjaar-2015

co2-communicatiehaarsmagroep.nl/…/Analyse-meest-materiële-scope-3-emissie.pdfplan_v5

co2-reductieplan_v7

energieaudit-verslag-2013_v1

publicatie-1e-halfjaar-2014