Steigers

Waterbouwkundige constructies
Grondkerende constructies in de vorm van damwanden of paal-schotconstructies, steigers, aanlegvoorzieningen, met materialen als beton, hout, staal,(gerecycled) kunststof en composiet. Ook complexe stuwen (zelfs doorvaarbaar) behoren tot het pakket.

Steigers projecten

Afwerking en inrichting Baggerdepot Trijehûs

Baggerdepot Trijehûs

bekijk project
BRM De Draai, bouwveld 1K, Gele Lishof, Heerhugowaard

Bouwrijp maken Gele Lishof, Heerhugowaard

bekijk project
Oeveronderhoud Stobosser Trekfeart

oeveronderhoud langs de Stobossertrekfeart te Westergeest en Kollum

bekijk project
It Heidenskip

Intergrale kade- en oeververbetering It Heidenskip

bekijk project
Kadeverbetering Eernewoude-Zuid

Verwijderen en nieuw aan te brengen damwand langs een viertal locaties aan de Oostzijde van de Hooidamsloot

bekijk project
Jachthaven”De Boarnstream” te Jirnsum

Jachthaven in Jirnsum

bekijk project