Waterberging

Waterbergingen
De aanleg van waterbergingen in gebieden met een lage ligging van het maaiveld ten opzichte van het water. Het graven van sloten en het afgraven van het maaiveld. Tot en met de totale waterhuishoudkundige en infrastructurele inrichting van de waterberging.

Waterberging projecten

Uitvoeringsplan Bûtefjild, onderdeel Bouwe Pet te Hurdegaryp

uitvoeringsplan Bûtefjild

bekijk project
Raamcontract CivielTecnisch Onderhoud (CTO) Wetterskip Fryslân

CTO WS Fryslân

bekijk project
Herinrichting Verlaat e.o. Enkhuizen

Herinrichting Enkhuizen

bekijk project
Leerpark Fase 1 Drachten

Leerpark Fase 1 Drachten

bekijk project
Oeveronderhoud Stobosser Trekfeart

oeveronderhoud langs de Stobossertrekfeart te Westergeest en Kollum

bekijk project
Berm- en Slootonderhoud Gemeente Franekeradeel

onderhoud aan bermen en sloten

bekijk project