Ecopark De Wierde te Oudehaske

Project:Aanpassen ecologische verbindingszone 2017I11
Periode:2017
Opdrachtgever:Afvalsturing Friesland NV- Omrin

Voor Afvalsturing Friesland NV – Omrin voert Haarsma Infra & Milieu de volgende werkzaamheden uit:

Aanpassing ecologische verbindingszone Ecopark de Wierde te Oudehaske.
Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur) die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken (uitwisseling van genen).

Het werk omvat de volgende werkzaamheden:
– aanbrengen bouwkuip
– grondwerk t.b.v. bypass
– bemaling
– aanbrengen eco duiker elementen
– grond aanvullen
– groenvoorzieningen
– aanbrengen faunapassage
– overige werkzaamheden.