BO-144 Woonrijp maken Bangert & Oosterpolder fase 4A, deel 5 en 6 – Hoorn

Project:2016I09 WRM fase 4A deel 5 en 6
Periode:2016-2017
Opdrachtgever:Gemeente Hoorn

In opdracht van de Gemeente Hoorn heeft Haarsma Infra & Milieu het project Woonrijp maken fase 4A aangenomen.
De locatie bevindt zich in fase 4A van de nieuwbouwwijk Bangert en Oosterpolder van de Gemeente Hoorn.
Fase 4A is het gebied tussen De Strip, Bangert, Hoogewoud, Butterwoud en Dorpstraat.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– grondwerk
– opnemen verharding
– aanbrengen riolering
– herstraten verhardingen
– leveren en aanbrengen verhardingen
– aanbrengen groen
– leveren en aanbrengen openbare verlichting