Bouwrijp maken woonveld 1JN in De Draai – Heerhugowaard

Project:BRM woonveld in De Draai
Periode:2016
Opdrachtgever:Gemeente Heerhugowaard

Haarsma Infra & Milieu zal voor de Gemeente Heerhugowaard werkzaamheden uitvoeren inzake Bouwrijp maken woonveld 1JN in De Draai te Heerhugowaard.
Het uit te voeren werk is gelegen langs de Oostdijk in de Gemeente Heerhugowaard.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– grondwerk
– aanbrengen rioleringen inclusief rioolgemaal
– aanbrengen bouwwegen
– aanbrengen duikers
– aanbrengen stuwen