Bouwrijp maken Wiarda fase 2 te Leeuwarden

Project:2016I21 BRM Wiarda
Periode:2017
Opdrachtgever:Gemeente Leeuwarden

Voor de Gemeente Leeuwarden heeft Haarsma Infra & Milieu dit bovenstaande werk aangenomen.
Het werk is gelegen binnen het plangebied De Zuidlanden, ten zuiden van de stad Leeuwarden, tussen de Drachtsterweg en de Wirdumervaart.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– grond ontgraven, vervoeren en verwerken
– aanbrengen riolering en drainage
– aanbrengen puinverharding
– aanbrengen klinkerverharding
– bijkomende werkzaamheden