Bergbezinkbassin

Bergbezinkbassin Rozenlaan- St. Pancras
In Sint Pancras heeft Haarsma Beton- & Industriebouw b.v. een bergbezinkbassin gerealiseerd. Een bergbezinkbassin is een grote ondergrondse kelder, waar overtollig rioolwater tijdelijk kan worden geborgen.

Is er weer voldoende ruimte in het riool, dan wordt het water met slib teruggepompt in de riolering. Vervolgens wordt alles afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Als het bassin leeg is zorgt een automatisch spoelsysteem ervoor dat bezonken slib wordt opgewoeld en het bassin wordt gereinigd.

Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:

  • toepassen van stalen damwanden;
  • graven en verwerken van grond;
  • aanbrengen van een betonnen riool;
  • aanbrengen PVC riool;
  • aanbrengen uitstroombak;
  • aanbrengen bergbezinkbassin;
  • aanpassen gemaal;
  • aanbrengen bestrating;
  • planten van bomen, kruidachtige gewassen en haagplantsoen.