Woongebieden

De Haarsma Groep is bekend met het inrichten, herinrichten van woongebieden.
Dit kan betekenen dat er een nieuwe elementenverharding moet komen of de complete riolering vervangen, aangepast moet worden.

Een projectontwikkeling op woongebied is: